Bijsluiter filezwaarte op het hoofdwegennet - 2007 tot 2014 - oude berekeningswijze

Inleiding

Deze indicator wordt vrijgegeven als open data vanuit de Dataroom Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Het beleidsdomein verzamelt indicatoren, die relevant zijn voor de beleidsvoorbereiding, -opvolging en -evaluatie, in deze databank voor intern gebruik en voor verdere verspreiding, onder meer als open data. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de data is afhankelijk van de gebruikte meettechnieken en berekeningswijzen, die als metadata bij de indicatoren worden aangegeven.

De data wordt dagelijks tijdens de nacht bijgewerkt. Nieuwe data die wordt ingevoerd in de interne databank is dus daags nadien beschikbaar als open data.

Informatie

VeldWaarde
Definitieproduct van filelengte en fileduur, cumulatief over de beschouwde periode, cumulatief over wegvakken van het hoofdwegennet
Aantal of PercentageAantal
Meeteenheidkilometer-uur
Tijdsvenstervoortschrijdend daggemiddelde over voorbije 12 maanden
Dimensiesdagdeel; arrondissement
Meettechniektellussen, telcamera's, automatische incident detectie-camera's en bijkomende meldingen (politie, praatpalen, ...)
Berekeningswijzeproduct van filelengte en fileduur, cumulatief over de beschouwde periode, cumulatief over wegvakken van het hoofdwegennet
Meetfrequentiemaand
BronDepartement Mobiliteit en Openbare Werken, Verkeerscentrum
Type Indicatoreffect
Doel Metingopvolgen van de zwaarte van de files op het hoofdwegennet
Cijfers Bijgewerkt2017-03-01
Gegevens Bijgewerkt2019-08-26

Bijkomende Informatie

De set indicatoren die wordt vrijgeven als open data wordt stelselmatig verder uitgebreid, zowel in aantal als in graad van detail. Uw eventuele suggesties ter verbetering van deze dienstverlening zijn ten allen tijde welkom.

Voor meer informatie kan u terecht op http://opendata.mow.vlaanderen.be/nl en https://www.mow-contact.be/