Bijsluiter aantal ton zwerfvuil langs de gewestwegen

Inleiding

Deze indicator wordt vrijgegeven als open data vanuit de Dataroom Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Het beleidsdomein verzamelt indicatoren, die relevant zijn voor de beleidsvoorbereiding, -opvolging en -evaluatie, in deze databank voor intern gebruik en voor verdere verspreiding, onder meer als open data. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de data is afhankelijk van de gebruikte meettechnieken en berekeningswijzen, die als metadata bij de indicatoren worden aangegeven.

De data wordt dagelijks tijdens de nacht bijgewerkt. Nieuwe data die wordt ingevoerd in de interne databank is dus daags nadien beschikbaar als open data.

Informatie

VeldWaarde
Definitiesom van het aantal ton opgehaald zwerfvuil langs de autosnelwegen en gewestwegen
Aantal of PercentageAantal
Meeteenheidton
Tijdsvensterjaartotaal
Dimensiesprovincie
Meettechniek(niet ingevuld)
Berekeningswijzesom van het aantal ton opgehaald zwerfvuil langs de autosnelwegen en gewestwegen
Meetfrequentiejaar
BronAgentschap Wegen en Verkeer
Type Indicatoreffect
Doel Meting(niet ingevuld)
Cijfers Bijgewerkt2021-03-22
Gegevens Bijgewerkt2019-08-26

Bijkomende Informatie

De set indicatoren die wordt vrijgeven als open data wordt stelselmatig verder uitgebreid, zowel in aantal als in graad van detail. Uw eventuele suggesties ter verbetering van deze dienstverlening zijn ten allen tijde welkom.

Voor meer informatie kan u terecht op http://opendata.mow.vlaanderen.be/nl en https://www.mow-contact.be/