Bijsluiter verdeling van verplaatsingen volgens verplaatsingsmotief

Inleiding

Deze indicator wordt vrijgegeven als open data vanuit de Dataroom Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Het beleidsdomein verzamelt indicatoren, die relevant zijn voor de beleidsvoorbereiding, -opvolging en -evaluatie, in deze databank voor intern gebruik en voor verdere verspreiding, onder meer als open data. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de data is afhankelijk van de gebruikte meettechnieken en berekeningswijzen, die als metadata bij de indicatoren worden aangegeven.

De data wordt dagelijks tijdens de nacht bijgewerkt. Nieuwe data die wordt ingevoerd in de interne databank is dus daags nadien beschikbaar als open data.

Informatie

VeldWaarde
Definitiepercentage van het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon, per dag dat wordt gemaakt voor het betreffende verplaatsingsmotief
Aantal of PercentagePercentage
Meeteenheidpercentage (verdeling)
Tijdsvenstervoor elke respondent een lukraak bepaalde dag in de periode van 15 januari (jaar t) tot 15 januari (jaar t+1). Voor de cijfers t.e.m. 2013 was dit de periode van september (jaar t-1) tot augustus (jaar t)
Dimensiesverplaatsingsmotief
MeettechniekOnderzoek Verplaatsingsgedrag - enquête waarin respondent gevraagd wordt de verplaatsingen op één dag te noteren (verplaatsingsboekje) - ca. 1600 respondenten per jaar
Berekeningswijzeberekend uit resultaten Onderzoek Verplaatsingsgedrag (zie meettechniek) - gegeven de beperkte steekproef (1600 respondenten) zijn in de resultaten enkel wijzigingen van meer dan ca. 2% statistisch significant
Meetfrequentiejaar
BronDepartement Mobiliteit en Openbare Werken, Onderzoek Verplaatsingsgedrag
Type Indicatoromgeving
Doel Metingbepalen van de (evolutie van) het aandeel van de verschillende verplaatsingsmotieven in het totaal aantal verplaatsingen
Cijfers Bijgewerkt2020-03-16
Gegevens Bijgewerkt2019-08-26

Bijkomende Informatie

De set indicatoren die wordt vrijgeven als open data wordt stelselmatig verder uitgebreid, zowel in aantal als in graad van detail. Uw eventuele suggesties ter verbetering van deze dienstverlening zijn ten allen tijde welkom.

Voor meer informatie kan u terecht op http://opendata.mow.vlaanderen.be/nl en https://www.mow-contact.be/