Bijsluiter aantal voertuigkilometers per voertuigtype en wegennetwerk

Inleiding

Deze indicator wordt vrijgegeven als open data vanuit de Dataroom Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Het beleidsdomein verzamelt indicatoren, die relevant zijn voor de beleidsvoorbereiding, -opvolging en -evaluatie, in deze databank voor intern gebruik en voor verdere verspreiding, onder meer als open data. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de data is afhankelijk van de gebruikte meettechnieken en berekeningswijzen, die als metadata bij de indicatoren worden aangegeven.

De data wordt dagelijks tijdens de nacht bijgewerkt. Nieuwe data die wordt ingevoerd in de interne databank is dus daags nadien beschikbaar als open data.

Informatie

VeldWaarde
Definitiejaarlijks aantal voertuigkilometers op snelwegen, andere gewestwegen en gemeentewegen per voertuigtype
Aantal of PercentageAantal
Meeteenheidaantal
Tijdsvensterjaartotaal
Dimensiesvoertuigtype; netwerk
MeettechniekPROMOVIA maakt voor zijn berekeningen gebruik van enerzijds de tellingen met tellussen die door de Vlaamse overheid worden uitgevoerd en anderzijds bepaalde resultaten van de provinciale verkeersmodellen. PROMOVIA propageert de tellingen, die slechts op een beperkt aantal locaties plaatsvinden, over het hele netwerk. Deze propagatie wordt uitgevoerd met behulp van de wegvakbelastingen vanuit de provinciale verkeersmodellen, die wel voor een volledig netwerk beschikbaar zijn.
Berekeningswijzecijfers tot en met 2012: berekening door FOD Mobiliteit Vanaf 2013: modelresultaten van het propagatiemodel PROMOVIA en verdere uitsplitsing naar voertuigtypes in overleg met FOD Mobiliteit en Vervoer
Meetfrequentiejaar
BronDepartement Mobiliteit en Openbare Werken - Verkeersmodellen
Type Indicatoreffect
Doel Metingopvolgen verkeer op wegennet
Cijfers Bijgewerkt2018-12-13
Gegevens Bijgewerkt2019-08-26

Bijkomende Informatie

De set indicatoren die wordt vrijgeven als open data wordt stelselmatig verder uitgebreid, zowel in aantal als in graad van detail. Uw eventuele suggesties ter verbetering van deze dienstverlening zijn ten allen tijde welkom.

Voor meer informatie kan u terecht op http://opendata.mow.vlaanderen.be/nl en https://www.mow-contact.be/